Uprava i nadzor

Vlasnička struktura

Temeljni kapital
Temeljni kapital društva iznosi 9.103.400,00 a sastoji se od četiri poslovna udjela.

Poslovni udjeli
Poslovne udjele u društvu imaju:

  • GRAD ROVINJ - ROVIGNO, Rovinj, Trg Matteotti 2, jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 8.630.400,00 kuna,
  • OPĆINA BALE - COMUNE DI VALLE,Bale, Trg Tomaso Bembo 1,  jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 84.000,00 kuna,
  • OPĆINA KANFANAR, Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 128.000,00  kuna,
  • OPĆINA ŽMINJ, Žminj, Pazinska cesta bb,  jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 261.000,00  kuna.

Poslovni udjeli članova Društva ne odgovaraju veličini temeljnih uloga,već su određeni prema veličini temeljnih  uloga iz Društvenog ugovora od 15.12.1995. a iznose:

  • GRAD ROVINJ - ROVIGNO  8.630.400,00 kn ili 88,17 %,
  • OPĆINA BALE - COMUNE DI VALLE  84.000,00 kn ili  2,10 %,
  • OPĆINA KANFANAR 128.000,00 kn ili  3,20 %,
  • OPĆINA ŽMINJ 261.000,00 kn  ili 6,53 %.