Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 18.04.2019

OBAVIJEST - SPREMNICI ZA TEKSTIL

Spremnici za tekstil su privremeno povučeni sa javnih površina.
Novi će spremnici se postaviti na iste lokacije gdje su bili postavljeni i prije te nekoliko novih dodatnih lokacija.
U periodu dok nema spremnika za tekstil korisnici javne usluge mogu tu vrstu otpada zbrinuti na lokaciji Reciklažnog dvorišta Gripoli.