Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 16.04.2019

Edukativni izlet

Edukativni izlet učenika OŠ Jurja Dobrile na lokaciji Reciklažnog dvorišta Gripoli i Odlagališta otpada Lokva Vidotto u Rovinju u ožujku 2019. godine.