Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 19.12.2019

Obavijest o izmijeni Plana prikupljanja komunalnog otpada za razdoblje od 01.01. do 30.04.2020.godine na području grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj

Datum: 17.12.2019. godine                                                                  

KORISNICIMA JAVNE USLUGE
GRADA ROVINJA- ROVIGNO, OPĆINA                                                                                                                       
BALE-VALLE, KANFANAR I ŽMINJ

                                                                              

Predmet: Obavijest o izmijeni Plana prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog

                 komunalnog otpada za razdoblje od 01.01. do 30.04. 2020.godine na području grada 

                 Rovinja-Rovigno, općina Bale – Valle, Kanfanar i Žminj

 

               Poštovani,

ovim putem obavještavamo sve korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada da će

KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Rovinj u razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja 2020. godine, smanjiti učestalost prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području svog djelovanja na jedan odvoz tjedno.

            Time će isti u navedenom probnom razdoblju zimskih mjeseci optimizirati troškove prikupljanja i odvoza otpada te utvrditi činjenično stanje na terenu o primjerenosti veličine zaduženog spremnika potrebi pojedinog korisnika.

            Novi Plan prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada biti će dostavljen svim korisnicima, a isti je dostupan i na službenim stranicama Komunalnog servisa. Molimo sve korisnike da se odgovorno pridržavaju navedenih dana prikupljanja i odvoza otpada.

            Kako bi na ispravan način postupali s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima, moramo odvojeno sakupljati i odvojiti otpad prema njegovoj vrsti u svrhu pravilne obrade i pripreme za postupke oporabe.

            Koristimo priliku da se zahvalimo svim korisnicima što svojim dosadašnjim, odgovornim ponašanjem prema otpadu doprinose očuvanju okoliša te Vas pozivamo da uz zajednički trud doprinesemo još većem smanjenju količine miješanog komunalnog otpada u gradu Rovinju i općinama Bale-Valle, Kanfanar i Žminj, prikupljajući odvojeno korisne sirovine.      

            Isključivo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem, našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš. Stoga naviku usvojimo i otpad odvojimo!                                                                                                   

                                                                                                    KOMUNALNI SERVIS d.o.o.