Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 10.12.2019

Čišćenje divljih odlagališta

Tijekom vikenda, 07. i 08. prosinca 2019., djelatnici PJ Čistoće Komunalnog servisa, očistili su divlje odlagalište na lokaciji Punta Križa i okolica kampa Polari. Na takvim  neuređenim prostorima,  koji nisu predviđeni za odlaganje otpada nelegalno se odlaže komunalni otpad, pretežno od strane neukih građana. Stoga, ovim putem, još jednom obaviještavmo sve građane da mogu bez naknade, sav neopasan otpad donijeti u reciklažno dvorište Gripoli, kao i glomazni otpad do količine od 2m3 godišnje, jer se ovakvim postupcima nekontroliranog odlaganja otpada onečišćava okoliš, što predstavlja iznimno veliku opasnost za onečišćenje tla, zraka i voda, a kao mogući izvori zaraza direktno ili indirektno utječu na zdravlje ljudi i ostalih živih organizama, u ljetnim mjesecima često i izvor požara.

Svi volimo čisto more i plažu, ali moramo krenuti od sebe da tome doprinesemo!