Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 17.04.2019

ČISTOĆA - NOVOSTI

Odrađeno je čišćenje spremnika za otpad na javnim površinama.