Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 17.07.2019

NOVOSTI - ČISTOĆA

U svrhu poboljšanja kvalitete čistoće grada Rovinja-Rovigno, od 01. srpnja KOMUNALNI SERVIS d.o.o. započeo je s redovnim pranjem i dezinfekcijom  spremnika i kontejenera za otpad na području  starogradske jezge i lokacijama zelenih otoka.