Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 09.11.2019

NOVOSTI - ČISTOĆA

Pranje gradskih ulica u blizini mora nakon plime.