Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 17.07.2019

OBAVIJEST - STAROGRADSKA JEZGRA

Obavještavamo sve korisnike javne usluge, na lokaciji starogradske jezgre grada Rovinja-Rovigno, da je KOMUNALNI SERVIS d.o.o.,  zbog potrebe istih, povećao broj zajedničkih spremnika za miješani komunalni i biorazgradivi komunalni otpad i selektivni  otpad.