Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

20.03.2008

Novosti
KOMUNALNI SERVIS D.O.O. JE NABAVIO NOVO -RABLJENO VOZILO ZA PRUŽANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA. VRIJEDNOST INVESTICIJE JE 39.344,26 KN. UJEDNO SE MOLE I SVI VLASNICI KUĆNIH LJUBIMACA DA O ISTIMA VODE BRIGU, ODNOSNO DA IH VODE NA POVODNIKU, NE PUŠTAJU NA UREĐENE ZELENE POVRŠINE I DA POČISTE
Više >>