Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

11.04.2008

Obavijest
Od travnja o.g. otpadne baterije prikupljaju se iz gradske uprave i komunalnog servisa, a sa gradskog groblja u Rovinju, Rovinjskom Selu, općinama Bale, Kanfanar i Žminj odvojeno se prikupljaju sve vrste otpadnih svijeća i lumina. Molimo vas da za navedene akcije koristite postavljene i označene
Više >>

24.04.2008

Lokva Vidotto
Završeni su radovi na zatvaranju i sanaciji prvog sektora prvog polja odlagališta lokva Vidotto. Radove u vrijednosti od 878.734,61 kn uvećano za pdv izveo je obrt za usluge građevinske mehanizacije i prijevoz Gajanakop vlasnika Vilka Glavaš iz Gajane. Stručni nadzor nad radovima vršila je
Više >>

24.04.2008

Lokva Vidotto
Komunalni servis d.o.o. je nabavio industrijska vrata na reciklažnom dvorištu Lokva Vidotto. Vrata je isporučila i montirala tvrtka AGP d.o.o. iz Rovinjskog Sela, vrijednost opreme je 119.630,00 kn, + pdv, a sve u svrhu kvalitetnijih uvjeta rada i pružanja usluga .
Više >>

28.04.2008

Dan planete zemlja
Povodom dana planete zemlje djeca šestog razreda osnovne škole Vidikovac iz Pule posjetila su reciklažno dvorište komunalnog servisa na lokaciji Gripoli i sanitarno odlagalište komunalnog otpada i reciklažno dvorište na lokaciji Lokva Vidotto u Rovinju, a sve u suradnji s udrugom Zelena Istra
Više >>