Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

13.05.2008

Odloži me od 6:00 do 8:00
Poštovani korisnici usluga
Više >>

15.05.2008

Higjeničarska služba
Tijekom mjeseca siječnja, naš je šintar ulovio 18 zapuštenih pasa i ukolnio sa gradskih površina približno 84 lešine različitih životinja. U veljači je broj ulovljenih pasa bio 16, u ožujku 11 a sada u travnju čak 22. Broj lešina je svaki mjesec konstantan i kreće se oko broja 60.
Više >>

19.05.2008

News
Komunalni servis d.o.o. nastavlja s akcijom odvojenog prikupljanja otpada te su tom prigodom štampani plakati " gdje se koje smeće meće" i planiraju se postaviti u višestambene zgrade. Plakati daju osnovne informacije gdje i na koji način zbrinuti pojedinu vrstu otpada
Više >>

19.05.2008

Deponija Lokva Vidotto
Dana 16.05. ove godine djeca 2.a i 2.b razreda OŠ Jurja Dobrila iz Rovinja posjetila su reciklažno dvorište Gripoli i Lokva Vidotto, te odlagalište komunalnog otpada Lokva Vidotto. Time se nastavlja edukacija djece iz vrtića i osnovnih škola a koja je aktivno započela prošle godine podjelom
Više >>