Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

02.12.2011

Basilica
Uređuju se pokosi na zatvorenoj deponiji Basilica u skladu s planom održavanja objekata za 2011.
Više >>