Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

15.02.2011

Novosti deponija
Izgradnja III sektora prvog polja sanitarnog odlagališta Lokva Vidotto približava se kraju, odnosno zgotovljeno je polaganje geokompozita bentonita i HDPE folije koji osiguravaju vodonepropusnost tijela odlagališta
Više >>

16.02.2011

Koliko recikliramo ?
Naše godišnje količine sekundarsnih sirovina su cca
Više >>

17.02.2011

Higjeničarska služba
Higijeničarska služba grada Rovinja u 2010.g. sakupila je 881 lešinu i 171 živih pasa "lutalica" odnosno ukupno 1052 realizirane intervencije
Više >>

21.02.2011

Poštovani korisnici usluga,
ovim putem vas molimo za suradnju u vidu održavanja vaših osobnih poštanskih sandučića
Više >>

21.02.2011

Novosti
Komunalni servis je u dogovoru sa stanarima zgrada u Vrsarskoj ulici uredio lokacije i postolja za smještaj spremnika za sakupljanje komunalnog otpada. Stanari se obavezuju prostor držati uredan i čist a Komunalni servis redovito prema terminskom planu otpad sakupljati i odvoziti.
Više >>