Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

19.05.2011

Poslovni korisnici-OBAVIJEST!!
Rovinj je među prvim gradovima u RH koji imaju odlagalište otpada I kategorije koje zadovoljava sve propise. Shodno tome započeli smo sa selektivnim sakupljanjem otpada i po gradu postavili kontejnere za tu namjenu
Više >>