Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

25.01.2016

Radovi na Lokva Vidotto-pretovarna stanica
Grad Rovinj i Komunalni servis d.o.o. su uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost započeli građenje pretovarne stanice, prometnih površina i rekonstrukcije ulazno – izlazne zone komunalno servisne zone LOKVA VIDOTTO u Rovinju prema građ
Više >>