Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

11.10.2019

POZIV NA JAVNU TRIBINU na temu „SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA“
Pozivaju se zainteresirani građani na Javnu tribinu na temu „SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA“. Tribina je organizirana u sklopu aktivnosti projekta „Otpad odvoji pa održivo gospodari“ i njome se želi skrenuti pozornost i informirati građane o važnosti prikupljanja i
Više >>