Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

16.04.2019

Edukativni izlet
Edukativni izlet učenika OŠ Jurja Dobrile na lokaciji Reciklažnog dvorišta Gripoli i Odlagališta otpada Lokva Vidotto u Rovinju u ožujku 2019. godine.
Više >>

17.04.2019

ČISTOĆA - NOVOSTI
Odrađeno je čišćenje spremnika za otpad na javnim površinama.
Više >>

18.04.2019

OBAVIJEST - RADNO VRIJEME - ODLAGALIŠTE GRAĐEVNOG OTPADA
U periodu od 22.04.2019. godine do 15.06. 2019. odlagalište građevnog otpada raditi će od 8:00 sati do 17:00 sati svakim radnim danom od ponedjeljka do subote.
Više >>

18.04.2019

OBAVIJEST - SPREMNICI ZA TEKSTIL
Spremnici za tekstil su privremeno povučeni sa javnih površina. Novi će spremnici se postaviti na iste lokacije gdje su bili postavljeni i prije te nekoliko novih dodatnih lokacija. U periodu dok nema spremnika za tekstil korisnici javne usluge mogu tu vrstu otpada zbrinuti na lokaciji
Više >>