Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

09.05.2019

Novo teretno vozilo za sakupljanje otpada sa hidrauličnom dizalicom i navlakačem kontejnera u Komunalnom Servisu Rovinj
U Komunalni Servis Rovinj stiglo je novo teretno vozilo sa hidrauličnom dizalicom i navlakačem kontejnera koje ćemo koristiti za sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada i koje ima mogućnost  prevoziti press kontejnere za sakupljanje komunalnog otpada i razne vrste selektivnog otpada. Vozilo
Više >>