Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

05.07.2019

Obavijest : Iznajmljivači –fizičke osobe, kućanstva
Dodatni spremnik za  miješani komunalni i biorazgradivi komunalni otpad
Više >>

17.07.2019

NOVOSTI - PRANJE ULICA
Uslijed velikih vrućina i za vrijeme trajanja intezivne turističke posjećenosti, od 01. srpnja 2019., KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je u svrhu održavanja čistoće grada Rovinja-Rovigno započeo s pranjem ulica u starogradskoj jezgri u ranim jutarnjim satima.
Više >>

17.07.2019

OBAVIJEST - STAROGRADSKA JEZGRA
Obavještavamo sve korisnike javne usluge, na lokaciji starogradske jezgre grada Rovinja-Rovigno, da je KOMUNALNI SERVIS d.o.o.,  zbog potrebe istih, povećao broj zajedničkih spremnika za miješani komunalni i biorazgradivi komunalni otpad i selektivni  otpad.
Više >>

17.07.2019

OBAVIJEST - ČIŠĆENJE PLAŽA
Obavještavamo sve građane grada Rovinja-Rovigno, da je za vrijeme ljetnih mjeseci, a u svrhu održavanja čistoće gradskih plaža grada Rovinja-Rovigno, KOMUNALNI SERVIS d.o.o. započeo s čišćenjem istih na području od obale Punta Križ do ornitološkog rezervata  Palud
Više >>

17.07.2019

NOVOSTI - ČISTOĆA
U svrhu poboljšanja kvalitete čistoće grada Rovinja-Rovigno, od 01. srpnja KOMUNALNI SERVIS d.o.o. započeo je s redovnim pranjem i dezinfekcijom  spremnika i kontejenera za otpad na području  starogradske jezge i lokacijama zelenih otoka.
Više >>

30.07.2019

VRATA VALDIBORA – premješteni spremnici za otpad na novu lokaciju
Djelatnici Komunalnog servisa, su dana 26. srpnja 2019.g. uspješno riješili kritičnu točku u  ulici Vrata Valdibora
Više >>