Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Odlagalište građevnog otpada

Grad Rovinj je kao lokaciju za odlaganje građevnog otpada odredio lokaciju Turnina, te se ista koristi za tu namjenu od 1996.g. Prostorno odlagalište zauzima prostor od 23.300 m2. Procjenjuje se da je na tom prostoru do danas odloženo cca 140.000 m3 građevnog otpada većinom materijala iz iskopa, beton, opeka i sl. Od 1996. deponijom građevnog otpada gospodarila je tvrtka Eko & Geo d.o.o. iz Rovinja, a od travnja ove godine Komunalni servis d.o.o.

Komunalni servis d.o.o. gospodari građevnim otpadom i njegovom reciklažom, te je shodno Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadoma NN 38/08 u svibnju ove godine pristupio sanaciji prema Planu sanacije - građevinski, izrađenom od IGH d.d. Poslovni centar Rijeka, broj el. 5500-050-07 iz prosinca 2007.g.

 RADNO VRIJEME:

Zimi (od 01.10. do 14.06.)– od ponedjeljka do petka od 08,00 do 17,00 sati; subotom od 08,00 do 15,00 sati
Ljeti (od 15.06. do 30.09.)– od ponedjeljka do subote od 08,00 do 15,00 sati.

CJENIK

I.Prodaja kamenog materijala: cijena [kn/m3]
1. običan kamen 40,00
2. suhozid 100,00-150,00
3. jalovina 28,00

II. Deponiranje građevnog materijala:
1. auto prikolica 1 m3 50,00 paušal
2. traktor prikolica 2,5 m3 105,00 paušal
3. iskopi 14,00 kn/m3
4. Tampon 0-90 35,00 kn

5. rušenje objekata 20,00 kn/m3
6. drvena građa 50,00 kn/m3
7. armatura i željezo bez naknade

U cijene nije uključen pdv.