Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Plakatiranje

• ljepljenje plakata manjih od A2 ..........................12 kn/kom sa PDV-om
• ljepljenje plakata A2 i većih.................................15 kn/kom sa PDV-om

Kontakt osoba:
FEODOR ILIĆ
mob. 099 266 56 55
tel. 813-230 int 117

Plakatiranje vrše isključivo djelatnici Komunalnog servisa d.o.o.
Svi plakati sukladno Statutu Grada Rovinja moraju biti DVOJEZIČNI, ostale opcije neće se preuzimati i lijepiti na području Grada Rovinja