Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Recikliranje otpada u Rovinju

PJ ČISTOĆA – Terminski plan odvoza i sakupljanja reciklaže u naseljima Cocaletto, Gripole, Monfiorenzo

Još jednom se zahvaljujemo što sudjelujete u očuvanju našeg okoliša i doprinosite smanjenju komunalnog otpada na području našeg grada.

Ovim putem Vas još jednom upućujemo kako koristiti pojedinu kantu:
Plava kanta – papir i karton
Žuta kanta - plastika, limenke i tetrapak
Zelena kanta – komunalni otpad (ostali otpad iz domaćinstva)

Terminski plan odvoza i zbrinjavanja otpada za naselje Cocaletto je slijedeći:
Plava kanta – utorkom
Žuta kanta – srijedom
Zelena kanta – srijeda i subota

Terminski plan odvoza i zbrinjavanja otpada za naselje Gripole je slijedeći:
Plava kanta – utorkom
Žuta kanta – srijedom
Zelena kanta – utorak i petak

Terminski plan odvoza i zbrinjavanja otpada za naselje Monfiorenzo je slijedeći:
Plava kanta – utorkom
Žuta kanta – srijedom
Zelena kanta – utorak i petak

Kako bi naši djelatnici mogli isprazniti kante molimo Vas da iste, ukoliko su pune, iznesete iz dvorišta (ako imate zaključano dvorište) ili dozvolite pristup, u gore navedenim danima, našim radnicima odvoza.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, prijedloga ili primjedbi slobodno se obratite u Upravu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/A, soba br. 9, od ponedjeljka do petka u radno vrijeme: ljeti od 7.00 do 15.00 i zimi od 7.30 do 15.30, ili na broj tel. 813-230 int.109., ili e-mailom na adresu: komunalniservis@rovinj.hr