Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Terminski plan odvoza općine Žminj, Bale, Kanfanar i periferija grad Rovinj

GRUPA
ULICA
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDJELJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Kanfanar              
II
Žminj              
III
Bale, Cocaleto              
VI
Pifari, Vidulini, Pamići, Šoštari, Prkačini, Jurići, Križanci, Orbanići, Antončići, Limski kanal              
V
Putini, Šorići, Krmed, Laginji, Kmeti, Krculi, Petrići, Damijanići, Galanti, Mengići, Jurkoti, Gradišće,Veštar              
VI
Madonna di Campo, Korenići, Barat, Draguzeti, Dobravci, Jural              
VII
Modrušani, Vidulini, Kurili, Golaš, Maružini, Marići, Pilkovići, Kurili, Okreti              
VIII
Matkići, Zeci, Cere, Balići, Tomišići, Foli, Feštini, Mužini, Mengići, Haluzi, Bošci, Pohmani, Rudani, Petercoli, Jurkoti, Križanci, Gradišće              
IX
Sošići, Brajkovići, Matohanci, Žuntić, Bubani