Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 03.07.2019

NOVOSTI PARKIRALIŠTE

Zbog velike potražnje od 01. srpnja KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je počeo vršiti uslugu dostave u pješačkoj zoni grada Rovinj - Rovigno sa 3 dostavna vozila.