Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 25.03.2019

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 1.travnja.2019. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

Tako će u periodu od 1.travnja.2019. do 31.svibnja.2019. vrijediti slijedeće cijene parkiranja :

CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 06:00 do 01:00 5,00 kn/sat

- Parkiranje u vremenu od 01:00 do 06:00 4,00 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24     25,00 kn/sat

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 16.10.2018. do 31.03.2019. i iznosile su :

 CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

MALA VALDIBORA u vremenu od 00:00 do 24:00, 1 kn/sat

 

VELIKA VALDIBORA, BOKSITI, NOVA HLADNJAČA I CONCETTA u vremenu 00:00 do 24:00 2 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24     25,00 kn/sat