Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 10.10.2019

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u Gradu Rovinju da će dana 16. listopada 2019. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti, nova Hladnjača, Concetta i garaža Grand Park Hotel, doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

Tako će u periodu od 16. listopada 2019. do 31. ožujka 2020. vrijediti slijedeće cijene parkiranja :

CIJENA PARKIRANJA: OSOBNI AUTOMOBILI

  • Parkiralište Velika Valdibora, Boksiti, Nova Hladnjača i Concetta                                    2,00 kn/sat
  • Parkiralište Mala Valdibora                                                                                      1,00 kn/sat
  • Garaža Grand Park Hotel                                                                                        10,00 kn/sat

CIJENA PARKIRANJA: KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

  • Parkiralište Concetta u vremenu od 00 – 24                                                           25,00 kn/sat

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.09.2019. do 15.10.2019. i iznosile su:

CIJENA PARKIRANJA: OSOBNI AUTOMOBILI

  • Parkiralište Velika Valdibora, Mala Valdibora, Boksiti, Nova Hladnjača i Concetta:

-          Parkiranje u vremenu od 06:00 do 01:00                                                                      5,00 kn/sat

-          Parkiranje u vremenu od 01:00 do 06:00                                                                      4,00 kn/sat

Za vremenski period od 01.04.2019. do 15.10.2019

  • Garaža Grand Park Hotel u vremenu od 00 – 24                                                    15,00 kn/sat

CIJENA PARKIRANJA: KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

  • Parkiralište Concetta u vremenu od 00 – 24                                                           25,00 kn/sat