Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 20.02.2019

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 01. ožujka 2019. na zatvorenom parkiralištu Concetta doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

Tako će u periodu od 01.ožujka 2019. do 30.studenog 2019.vrijediti slijedeće cijene

parkiranja :

 

CIJENA PARKIRANJA :

KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

- Parkiralište Concetta u vremenu od 00 – 24, 25,00 kn/sat

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.prosinca 2018. do 28. veljače 2019. i iznosile su:

CIJENA PARKIRANJA :

KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

- Parkiralište Concetta u vremenu od 00 – 24, 12,00 kn/sat