Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 27.08.2019

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 1.rujna.2019. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o.

Tako će u periodu od 1.rujna.2019. do 15.listopada.2019. vrijediti slijedeće cijene parkiranja :

CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 06:00 do 01:00 5,00 kn/sat

- Parkiranje u vremenu od 01:00 do 06:00 4,00 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24     25,00 kn/sat

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.07.2019. do 31.08.2019. i iznosile su :

 CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 06:00 do 01:00 9,00 kn/sat

- Parkiranje u vremenu od 01:00 do 06:00 8,00 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24     25,00 kn/sat