Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 24.09.2019

OBAVIJEST

Obavještavaju se svi stanari koji posjeduju važeću karticu za ulaz u pješačku zonu, da od 1. listopada 2019. do 15. lipnja 2020. godine prema članku 2. („Službeni glasnik Grada Rovinja“ br.7/02, 5/04) , imaju pravo ulaska 4 puta tjedno u vremenu od 0,00 do 24,00 sati , na vrijeme do 60 minuta.