Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 10.10.2019

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 16.10.2019. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

 

Tako će u periodu od 16.10.2019. do 31.03.2020. vrijediti slijedeće cijene parkiranja:

 

Parkiranje na parkiralištima ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3, za zimski period od 16.10.2019. do 31.03.2020. je u vremenu od 06:00 do 20:00 sati (nedjeljom i praznikom ne naplaćuje se parkiranje).

 

ZONA 1 do 30 minuta 1,00 kn MAX trajanje parkiranja 180 minuta svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn.

 

ZONA 2 i ZONA 3 2,00 kn/h neograničeno trajanje parkiranja.

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.09.2019. do 15.10.2019. i iznosile su:

 

Parkiranje na parkiralištima ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3, za period od 01.09.2019. do 15.10.2019. je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati.

ZONA 1 prvih 30 minuta 1,00 kn MAX trajanje parkiranja 180 minuta svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn.

ZONA 2 i ZONA 3 5,00 kn/h, neograničeno trajanje parkiranja.