Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 24.06.2019

OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 1.07.2019. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.


U periodu od 1.07.2019. do 31.08.2019. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:
Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3,
je u vremenu svakim danom od 06:00 do 23:00 sati
- ZONA 1 do 30 minuta 1,00 kn MAX trajanje parkiranja 180 minuta
svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn
- ZONA 2 i ZONA 3   8,00 kn/sat Neograničeno trajanje parkiranja

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.04.2019.. do 30.06.2019. i iznosile su :
Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3,
je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati
- ZONA 1 do 30 minuta 1,00 kn
svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn-MAX trajanje parkiranja 180 minuta
- ZONA 2 i ZONA 3 5,00 kn/sat- Neograničeno trajanje parkiranja