Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 27.06.2019

OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA ZONA 4

Obavještavaju se građani Grada Rovinj-Rovigno da je KOMUNALNI SERVIS d.o.o. uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća proširio zonu naplate na ZONI 4, i to:

 

PROŠIRENJE ZONE NAPLATE-ZONA 4

 

Zbog pojava da na parkirnim mjestima koja se ne naplaćuju pojedini automobili parkiraju i po nekoliko dana, da kamperi, teretna vozila i autobusi parkiraju na parkirna mjesta za osobna vozila, zbog spriječavanja pojava ilegalnog kampiranja uvedeno je proširenje zone naplate na:

 

a) Uređeno parkiralište  u ulici Cesta za Škarabu, ispredu ulaza u Zlatni rt i Škarabu (Parkiralište Škaraba)

b)Uređeno parkiralište u ulici 43.istarske divizije u naselju Lamanova (Parkiralište Lamanova)

c)Uređeno parkiralište u ulici Cesta za Škarabu, ispred kuglane (Parkiralište Kuglana)

d)Uređeno parkiralište u ulici Stjepana Radića ispred nogometnog igrališta (Parkiralište Nogometno)

e)Uređeno parkiralište u ulici Cademia(Parkiralište Cademia)

f)Uređeno parkiralište u ulici Kresinskih žrtava(Parkiralište Košarkaško)

 

Na svim gore navedenim parkiralištima vrijede uvjeti i cijene ZONE 4 otvorenih parkirališta u Gradu Rovinj-Rovigno i to:

parkiranje osobnih vozila 2 kn/h, ili 15kn/cjelodnevna parkirna karta.

 

Sve osobe s prebivalištem na području Grada Rovinja-Rovigno, a koji su vlasnici vozila registriranih u Istarskoj županiji, korisnici povlaštenih godišnjih stanarskih parkirnih karti i korisnici povlaštenih mjesečnih parkirnih karti ostvaruju pravo parkiranja na parkiralištima u ZONI 4 bez naknade.