Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 11.06.2019

OBAVIJEST – STANARI – ULAZ U PJEŠAČKU ZONU

Obavještavaju se svi stanari koji posjeduju važeću karticu za ulaz u pješačku zonu, da od 16. lipnja do 30. rujna tekuće godine prema članku 2. („Službeni glasnik Grada Rovinja“  br.7/02, 5/04), imaju pravo ulaska 4 puta tjedno u vremenu od 00,00 do 18,30 sati, na vrijeme do 60 minuta.