Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 01.03.2019

PARKIRALIŠTE - NOVOSTI

Radnici OJ parkiralište počeli su sa proljetnim ličenjem stupica i ostale infrastrukture parkirališta.