Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 09.01.2020

NOVOSTI PARKIRLIŠTA

Danas su djelatnici KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. Rovinj odnijeli sve adventske kućice koje su tijekom ovih blagdana sadržajem upotpunjavale Trg našega grada.

Prolaskom Božićnih i Novogodišnjih blagdana prolazi nam i Božićna čarolija Rovinj – Rovigno sa svim svojim štandovima i klizalištem.