Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 04.06.2019

PARKIRALIŠTA-NOVOSTI

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. započeo je s radovima na uređenju džepnog parkirališta u ulici Karmelo.