Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 31.10.2019

RADOVI CADEMIA

Komunalni servis je počeo sa uređenjem parkirališta u ulici Cademia.

Radove na uređenju izvodi tvrtka WISINTIN d.o.o.