Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

23.01.2009

Elektrovozilo pješačka zona
Na inicijativu korisnik ausluga pješačke zone kao i službe Komunalnog servisa zadužene za funkcioniranje pješačke zone i parkirališta nabavljena je cerada za pokrivanje teretnog prostora elektrovozila. Usluga elektrovozila za sve stanare i pravne osobe unutar ulice Carera besplatna je. Osim
Više >>