Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 23.11.2018

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 01. prosinca 2018. na zatvorenom parkiralištu Concetta doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

Tako će u periodu od 01. prosinca 2018. do 28.veljače 2019.vrijediti slijedeće cijene

parkiranja :

 

CIJENA PARKIRANJA :

KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

- Parkiralište Concetta u vremenu od 00 – 24, 12,00 kn/sat

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.ožujka 2018. do 30. studenog 2018. i iznosile su:

CIJENA PARKIRANJA :

KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

- Parkiralište Concetta u vremenu od 00 – 24, 25,00 kn/sat