Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

08.08.2018

WC za manifestacije
Nabavljen je dugoočekivani prijenosni sanitarni čvor za manifestacije u Gradu Rovinju.
Više >>

24.08.2018

Punionice električnih vozila
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je u suradnji sa T-Comom, prateći svjetske trendove korištenja električnih vozila otvorio 3 punionice za punjenje električnih vozila
Više >>

29.08.2018

OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 1.09.2018. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o.. U periodu od 1.09.2018. do 15.10.2018. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:
Više >>

29.08.2018

OBAVIJEST - ZATVORENA PARKIRALIŠTA
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 1.rujna.2018. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o
Više >>