Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 25.09.2018

OBAVIJEST

Obavještavaju se svi stanari koji posjeduju važeću karticu za ulaz u pješačku zonu, da od 1.listopada 2018. do 16.lipnja 2019. godine prema članku 2. („Službeni glasnik Grada Rovinja“ br.7/02, 5/04) , imaju pravo ulaska 4 puta tjedno u vremenu od 0,00 do 24,00 sati , na vrijeme do 60 minuta.