Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 13.09.2018

Prijenosni sanitarni čvor za manifestacije

Postavljen je prijenosni sanitarni čvor za manifestacije u ulici Obala Pina Budicina u Gradu Rovinj -  Rovigno, za vrijeme trajanja gradske manifestacije Sv. Eufemije 15. i 16. rujna 2018.g.