Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

10.10.2019

OBAVIJEST
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 16.10.2019. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o
Više >>

10.10.2019

OBAVIJEST
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u Gradu Rovinju da će dana 16. listopada 2019. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti, nova Hladnjača, Concetta i garaža Grand Park Hotel, doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o
Više >>