Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

10.10.2019

OBAVIJEST
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 16.10.2019. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o
Više >>

10.10.2019

OBAVIJEST
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u Gradu Rovinju da će dana 16. listopada 2019. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti, nova Hladnjača, Concetta i garaža Grand Park Hotel, doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o
Više >>

31.10.2019

RADOVI CADEMIA
Komunalni servis je počeo sa uređenjem parkirališta u ulici Cademia. Radove na uređenju izvodi tvrtka WISINTIN d.o.o.
Više >>

31.10.2019

RADOVI GRIPOLE-SPINE
Komunalni servis d.o.o. je započeo sa pripremnim radovima na budućem parkiralištu u industrijskoj zoni Gripole-spine. Radove izvodi tvrtka Krt d.o.o.
Više >>