Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 13.05.2019

NOVOSTI - BICIKLE

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je nabavio 24 komada novih bicikla ukupne vrijednosti 29.960,00 kn. Bicikle su namijenjene za iznajmljivanje po pristupačnim cijenama od 5,00 kn/sat, a za KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ih je dobavio Rovinjski meštar za bičiklete Bike planet.