Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 17.05.2019

Radovi Labinska republika

Nastavljaju se radovi na uređenjima džepnih parkirališta u gradu Rovinj-Rovigno.