Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

27.08.2019

OBAVIJEST
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 01.09.2019. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o.. U periodu od 01.09.2019. do 15.10.2019. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja
Više >>

27.08.2019

OBAVIJEST
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 1.rujna.2019. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o
Više >>