Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno