Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Plakatiranje

• ljepljenje plakata manjih od A2 ..........................12 kn/kom sa PDV-om
• ljepljenje plakata A2 i većih.................................15 kn/kom sa PDV-om

Kontakt osoba:
Administrativni referent
mob. 099 270 61 95
tel. 813-230 int 132

Plakatiranje vrše isključivo djelatnici Komunalnog servisa d.o.o.
Svi plakati sukladno Statutu Grada Rovinja moraju biti DVOJEZIČNI, ostale opcije neće se preuzimati i lijepiti na području Grada Rovinja