Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

Objavljeno: 30.07.2019

Nova sjedeća kosilica

Navabljena je nova sjedeća kosilica za košnju većih travnatih površina BCS MA.TRA 250

Vrijednost nabave bez PDV-a je 199.000,00 kn